Monthly Archives: marec 2016

29mar/16

Prvý jarný kufor

Prvý jarný deň – jarná rovnodennosť v tomto roku nastala v nedeľu 20.marca. Na tento deň nám teda „Rapiďáci“ pripravili v areáli Biofarmy príroda neďaleko Lozorna svoje tradičné preteky  PRVÝ JARNÝ KUFOR. Už 10. krát boli tieto preteky zároveň venované spomienke na nášho kamaráta Petra Slámu. Bol to veľmi aktívny, sympatický, vtipný, bradatý ujo z Rapidu, ktorého mal rád asi každý O-bežec na Slovensku. Aj po 10. rokoch nám, ktorí sme ho poznali, stále chýba. Od svojho odchodu do orienťáckeho neba je však stále aktívny pri usporiadaní rapiďáckych pretekov. Zodpovedne sa stará o počasie a tak tomu bolo aj teraz.

Continue reading

18mar/16

POKYNY Jarný elixír 2016


Slovenský zväz orientačných športov
POKYNY
7. a 8.kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu – Západná oblasť
MALÝ VAZKÁRIK | JARNÝ ELIXÍR | verejné preteky v orientačnom behu


Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava a TJ Farmaceut Bratislava
Termín: 23.4.2016 (sobota) … Malý Vazkárik
24. 4. 2016 (nedeľa) … Jarný elixír
Klasifikácia pretekov: obidva dni otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na stredných tratiach
Centrum pretekov: oba dni v Bratislavskom lesoparku, lúka Kačín – z konečnej zastávky budú navigácie
GPS 48°12’48.7787844″ N, 17° 4′ 3.8381195″ E
Doprava: MHD z Patrónky – Vojenská nemocnica linkou č. 43
cestovný poriadok z Patrónky
cestovný poriadok z Červeného mosta
Parkovanie: V sobotu je Deň lesov na Partizánskej lúke, na parkoviskách bude obmedzený priestor, parkovať sa dá pri TESCO, resp. i v Lamači
Prezentácia oba dni: orientační bežci do 10:30 hod v centre pretekov
kategórie RD, N, N3 do 13:30 hod
Štart 00 oba dni: orientační bežci v čase 11:00-12:30 hod ľubovoľný štart, pretekár štartuje v najbližšej voľnej minúte podľa pokynov štartéra (okrem kategórii MW10, MW12, MW14 – štartový interval minimálne 2 min)
kategórie RD, N, N3 v čase 11:00-13:30 hod. ľubovoľný štart, pretekár štartuje v najbližšej voľnej minúte podľa pokynov štartéra
Vzdialenosti:
sobota nedeľa
Konečná bus-centrum navigácie 200m 200m
Centrum-štart modro-biele stužky 850m/45m prevýšenie 100m/10m prevýšenie
Parametre tratí:
sobota nedeľa
dĺžka počet ks prevýšenie dĺžka počet ks prevýšenie
RD: 1,1 8 0 1,7 8 30
N 1,6 6 25 2 8 35
N3 3 9 75 3,1 9 80
MW10 1,8 9 35 1,9 8 30
W12 2,2 9 50 2 8 35
M12 2,2 9 50 2,3 11 50
W14 3,1 12 80 2,3 11 50
M14 3,1 12 80 3,4 16 70
W55- 3,1 12 80 2,5 12 40
OPEN 3,1 12 80 3,1 13 100
W18 3,9 14 95 3,2 13 95
W45- 3,9 14 95 3,2 13 95
M55 3,9 14 95 3,4 16 70
W19- 4,9 15 115 4,2 16 135
M18 4,9 15 115 4,2 16 135
M45- 4,9 15 115 4,6 18 150
M19- 6,6 20 195 6,2 22 170
Mapy: sobota : Kačín Sever , autor M. Bukovác, aktualizácia P. Mlynárik 2016
nedeľa : Kačín Západ, autor M. Bukovác 2016
mierka 1:10 000, e=5, veľkosť A4, stav apríl 2016, ISOM 2000, veľkosť A4 bez vodovzdornej úpravy, euroobaly k dispozícii na štarte
Opisy KS: sú vytlačené na mapách a v papierovej forme aj v centre, pre kategórie RD, N a N3 aj v slovnej forme
Opis terénu: malokarpatský les, mierne kopcovitý s dobrou priebežnosťou
V sobotu v SV časti mapy je priestor poznačený nedávnou ťažbou – vznikli nové cesty a rúbaniská – podstatné sú zaznačené v mape, týka sa kat. M/W19, M18, M45
Systém razenia: elektronické meranie SportIdent kompaktibilné s čipmi rady 5 až 11 vrátane. Požičovné je 2€/deň. Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€.
Vyčítanie čipov: v centre pretekov
Obrázková trať: Pre najmenšie deti je pripravená obrázková trať na lúke, štart je voľný v čase od 11:00 hod., razenie priamo do mapky
Vyhlásenie výsledkov: Priebežné výsledky budú uverejnené na nástenke v centre, oficiálne na stránkach www.vba.sk a http://fba.orienteering.sk/?p=1590
Ceny: vo verejných pretekoch N, N3 a RD dostane každý pretekár účastnícky diplom
v kategóriách, MW-10,-12,-14, Open prví traja pretekári dostanú diplom a cenu
deti na obrázkovej trati dostanú hračku a malú sladkosť
v ostatných kategóriách budú odmenení víťazi
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku apríslušných vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2016
Prvá pomoc: v centre pretekov zabezpečená lekárom
Zakázaný priestor: lesné porasty mimo vyznačenú cestu od zastávky MHD, cesty na štart a samotného centra preteku
Funkcionári pretekov:
sobota nedeľa
riaditeľ pretekov: Eva Králová Dušan Hrnčiar
hlavný rozhodca: Miroslav Lago Alena Bukovácová
staviteľ tratí: Peter Mlynárik Maroš Bukovác
Informácie: www.vba.sk
Upozornenie: Všetci štartujúci sa zúčastnia pretekov dobrovoľne ana vlastnú zodpovednosť bez nárokov na odškodnenie pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

17mar/16

Tajfuto marathon 2016

Cez víkend 12-13.4. sa FBA rozdelila na tých, čo za OB cestovali viac a tých, čo sa im v aute sedieť nechce. Jelka s Dušanom a Šimi s Peťom (neviem kto ešte) zamierili na juh do Slovinska obdivovať krásy Lipice a ozaj dôrazne preveriť svoju mapovú formu na prestížnych pretekoch. Druhá časť v zložení Paluskovci, Kaszovci, Bukováci a Jana M. bojovali pri Balatonskom „mori“.
Continue reading

11mar/16

Snežienky a machri

5. kolo oblastného rebríčka v OB Západnej oblasti SZOŠ sa konalo za príjemného, ale trocha veterného počasie v nedeľu 6.3.2016 na Kramároch. Trate viedli mestskou zástavbou, boli zaujímavé a fyzicky trochu náročnejšie, keďže sme museli niekoľkokrát absolvovať výbehy po schodoch. Usporiadateľ pretekov sa rozhodol otestovať novinku –  na mape značku 702 = kontrola – doplnil bodkou na vybraných kontrolách, ktorá presne špecifikovala umiestnenie kontroly. V takejto situácii sa stáva popis kontrol takmer zbytočný. Vďaka mojej zábudlivosti som to chtiac-nechtiac otestovala. Trať som absolvovala bez popisu. Ku bodke mám však menšinový negatívny názor a bude zaujímavé sledovať, ako sa táto novinka ujme.

Z 23 prítomných Farmaceutov sa už tradične presadili naši najmenší. Karolko a Lea obsadili 1. miesta, Filip skončil na 3. mieste. V kategórii OPEN sa z 1.miesta tešila Katka Sýkorová a vo W45 Hana. V kategórii M21 na 2.mieste dobehol Palčo a na 3.mieste Peťo.

A teraz si tipni, koho sú toto postupy…