Pretekárska činnosť:
Členovia nášho klubu sa presadzovali predovšetkým v súťažiach sekcie orientačného behu a presnej orientácie. V menšej miere sa niektorí jednotlivci zúčastnili pretekov v lyžiarskom orientačnom behu a orientačnej cyklistike.

Presná orientácia
Náš klub je od začiatku existencie disciplíny lídrom presnej orientácie na Slovensku. Minuloročné Majstrovstvá sveta sa uskutočnili v Portugalsku, pričom kompletná reprezentácia Slovenska bola tvorená iba pretekármi z nášho klubu. V slovenských farbách nastúpili Dušan a Ján Furuczoví, Pavol Bukovác a pôvodne bol nominovaný aj Šimon Mižúr, ktorý sa ale nakoniec kvôli zdravotným problémom nezúčastnil. Tentokrát sa nám nepodarilo priniesť medailu, ale 4. miesto v štafete, aj keď len pár sekúnd za bronzovou medailou považujeme za veľký úspech. V disciplíne PreO sa nám až tak veľmi nedarilo, v konečnom umiestnení dosiahol 14. miesto Ján Furucz, Dušan Furucz bol 29. a Pavol Bukovác 64. V disciplíne TempO sme všetci postúpili do finále, kde najlepší výsledok dosiahol Dušan Furucz 12. miestom, Ján Furucz bol 16. a Pavol Bukovác 17.
Už druhým rokom vo svete existujú WRE súťaže aj v presnej orientácií a ani tam sa nestrácame. V konečnom rebríčku za rok 2019 sa najlepšie umiestnil Ján Furucz na 3. mieste, Dušan Furucz bol 16., Pavol Bukovác 25. a Šimon Mižúr 57.
Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží Európskeho pohára, kde v celkovom poradí Ján Furucz obsadil 7. miesto, Dušan Furucz bol 17., Pavol Bukovác 23. a Šimon Mižúr 48.
V zahraničí sa pravidelne zúčastňujeme súťaží v chorvátsko-maďarsko-taliansko- slovinského pohára (CHIS Cup), kde sme minulý rok excelovali a obsadili sme 1. miesto Jánom Furuczom a 3. miesto obsadil Šimon Mižúr. V českom pohári sa tradične takisto dobre umiestňujeme. Dušan obsadil konečné 2. miesto a Šimon Mižúr bol 4.
Tento rok sa MSR v PreO konali v zahraničí, takže sme mali možnosť sa ich zúčastniť v plnom počte, nakoľko inak ich typicky organizujeme. 1. miesto obsadil Ján Furucz a 2. bol Šimon Mižúr. MSR v disciplíne TempO sa uskutočnili vo Zvolene. Víťazom sa stal Pavol Bukovác a Dušan Furucz bol 2.
V roku 2020 okrem pretekov MSR, ECTO a WRE nás čakajú dve vrcholné podujatia. Najprv koncom mája sa vo Fínsku uskutočnia Majstrovstvá Európy a koncom roka na prelome novembra a decembra končíme sezónu Majstrovstvami sveta v Hong Kong-u. keď pôjde všetko ako má, tak predpokladáme, že pretekári nášho klubu budú opäť tvoriť väčšinu reprezentačného výberu.

Súťaže v orientačnom behu
V dlhodobej súťaži v slovenskom rebríčku družstiev skončil FARMACEUT na 5. mieste za víťaznými ATU Košice, na druhom mieste skončil Sokol Pezinok, na treťom mieste Slávia Žilina a na štvrtom Rapid Bratislava V pohári predsedu SZOŠ skončilo naše družstvo mládežníkov na vynikajúcom 3. mieste za Sokolom Pezinok a Sláviou Žilina.

Na stupne víťazov Majstrovstiev Slovenska sa v uplynulom roku postavili títo naši pretekári:
Majstrovstvá Slovenska v LOB – dlhá trať (16.02.2019 Skalka):
1. M14 Filip Bukovác
3. W14 Rebecca Herna
3. W35 Alena Bukovácová
Majstrovstvá Slovenska v LOB – štafety (17.02.2019 Skalka):
3. M14 Bukovác, Herna
2. M70 Hrnčiar, Šabo
3. M70 Janota, Bukovác
Majstrovstvá Slovenska – presná orientácia PreO (19.5.2019 Nové Město/Metují)
1. Ján Furucz
2. Šimon Mižúr
Majstrovstvá Slovenska – šprint (25.5.2019 Trnava)
2. M40 Borský Martin
3. M40 Hrnčiar Dušan
1. W14 Herna Rebecca
3. W14 Kendrová Tereza
2. W45 Šmelíková Hana
Majstrovstvá Slovenska – stredná trať (15.6.2019 Lietava)
3. M14 Bukovác Filip
3. M60 Mižúr Ján
1. W14 Herna Rebecca
2. W14 Kendrová Tereza
1 .W45 Šmelíková Hana
2. W55 Mižúrová Jana
Majstrovstvá Slovenska – NOB (27.9.2019 Marianka)
2. M21 Zbranek Roman
3. M35 Bohuš Peter
1. M40 Hrnčiar Dušan
2. W16 Herna Rebecca
1. W21 Kavánková Iva
1. W40 Komanová Kristína
3. W40 Šmelíková Hana
Majstrovstvá Slovenska – štafiet (28.9.2019 Bratislava)
3. W19 Wartiaková, Hrabošová, Kavánková
3. M105 Bohuš, Kotuliak, Koman
2. W105 Šmelíková, Komanová, Bukovácová
2. M14 Kasza, Bukovác
1. W14 Kendrová, Herna
Majstrovstvá Slovenska – dlhá trať (12.10.2019 Lučenec)
2. M14 Bukovác Filip
3. M60 Mižúr Ján
1. W14 Herna Rebecca
3. W 14 Kendrová Tereza
1. W45 Šmelíková Hana
Majstrovstvá Slovenska – TempO (19.10.2019 Bratislava)
1. Bukovác Pavol
2. Furucz Dušan
Majstrovstvá Slovenska – šprintové štafety (19.10.2019 Zvolen)
1. MWM14 Bukovác F, Herna, Kasza
2. MWM19 Bukovác P, Kavánková, Zbranek
1. MWM105 Bukovác M, Bukovácová, Glončák
3. MWM 165 Mižúr J, Mižúrová, Prill

Celkovo sme získali v súťažiach orientačného behu 11 zlatých, 10 strieborných a 11 bronzových medailí (čo je nárast oproti roku 2018 o 3 zlaté a tri bronzové medaile).

V Slovenskom rebríčku jednotlivcov 2019 vo svojich kategóriách obsadili stupne víťazov:
1. miesto: Filip Bukovác M14, Rebecca Herna W14, Hana Šmelíková W45
2. miesto: Ján Nebeský M70
3. miesto: Lea Kotuliaková W12, Tereza Kendrová, Magda Hrabošová W20, Alena Bukovácová W35, Martin Borský M40

Veľký počet našich členov sa zúčastňovalo pretekov oblastného rebríčka ZO – Sanasport cupu. Tieto preteky sú vhodné hlavne pre našich rekreačných bežcov. V sezóne 2019 sme obsadili tieto stupne víťazov:
1. miesto: Pavol Bukovác M19, Ján Mižúr M 55,
2. miesto: Ján Koman M14, Hana Šmelíková W40
3. miesto: Peter Kotuliak M10, Marek Koman M40, Kristína Komanová W40,

Školské Majstrovstvá SR:
Súťaž družstiev:
1. miesto Bukovác, Kasza, Berčík, Kotuliak

Súťaž štafiet:
1. miesto: Kasza, Kotuliak, Bukovác

Na školských majstrovstvách sveta v Estónsku všetci naši mladí prešli krstom „veľkých OB pretekov“. Ako nováčikovia sa ale s touto situáciou vysporiadali dobre a obsadili nasledovné pozície:
Long: M (69 klasifikovaných)
11. Filip Bukovác,
21. Tomáš Kasza
32. Viktor Kotuliak
35. Adam Gramblička
37. Jakub Berčík
Long: W (70 klasifikovaných)
14. Rebecca Herna
Middle: M (72 klasifikovaných)
11. Filip Bukovác
17. Tomáš Kasza
21. Jakub Berčík
24. Adam Gramblička
32. Viktor Kotuliak

Middle: W (72 klasifikovaných)
14. Rebecca Herna
Chlapci v kategórii školských družstiev obsadili ako tím celkovo (long+ middle) krásne piate miesto.
Do CTM (Centra talentovanej mládeže) pre rok 2020 boli zaradení Filip Bukovác, Rebecca Herna, Tereza Kendrová a Tomáš Kasza.

Organizačná činnosť:
Preteky:
Na jar sme usporiadali preteky oblastného rebríčka vo formáte KnockOut šprint. Je to nová disciplína na IOF scéne. Hlavnou myšlienkou našich pretekov bolo odprezentovať túto disciplínu slovenskej O-verejnosti a prispôsobiť ju podmienkam na Slovensku.
Tradične sme pripravili školské obvodné kolá v orientačnom behu a prispeli sme k organizácii školských Majstrovstiev Bratislavského kraja.
Na jeseň sme pripravili oblastné preteky Dunajská buzola. Pre nedostatočný počet prihlásených pretekárov boli preteky zrušené.

Tréningová príprava:
Veľké úsilie naďalej venujeme príprave mládeže.
Celoročná tréningová činnosť prebiehala pravidelne 3-4 krát v pracovnom týždni a počas víkendov sme sa zúčastňovali pretekov na Slovensku a v zahraničí. Sme veľmi radi, že trénerská trojica Alena, Maroš Bukovác a Marek Koman výborne spolupracujú a deti dostávajú kompletnú mapovú, ale aj kondične-silovú prípravu.
Pre členov klubu sme zorganizovali 2 víkendové sústredenie zamerané na lyžiarsku prípravu + 8 víkendových mapových sústredení. Deti nominované na školské Majstrovstvá sveta v Estónsku absolvovali pod dohľadom Maroša Bukováca a Laca Kaszu týždenný výjazd na Slovinské preteky Lipica open. Keďže deti nám rastú a nároky na prípravu stúpajú, počas letných prázdnin sme zorganizovali vďaka Jarovi Halačovi, Marošovi a Alene Bukovácovcom dvojtýždenné sústredenie vo Švédsku pre 20 členov FBA. V závere sezóny FBA členovia CTM absolvovali prípravné sústredenie na EYOC 2020 v Maďarsku.

Funkcionárska činnosť:
V rámci SZOŠ zastávajú naši členovia významné pozície:
podpredseda a hospodár SZOŠ: Ján Mižúr
predseda Disciplinárnej komisie SZOŠ: Dušan Hrnčiar
predseda Mapovej komisie: Dušan Furucz (od 1.1.2020)
tréner akademickej reprezentácie SR v OB: Ján Mižúr
tréner reprezentácie presnej orientácie: Ján Furucz
Ján Mižúr naďalej pôsobí na pozícii hlavného kontrolóra Slovenského olympijského výboru, ktorý sa dňa 7.12.2018 stal strešnou organizáciou slovenského športu s názvom Slovenský olympijský a športový výbor.

Metodika:
Alena a Maroš Bukovácovci aktualizovali metodickú príručku „Aby sme si rozumeli“ podľa najnovších noriem pre orientačný beh. Výtlačky budú začiatkom februára k dispozícii u autorov a na sekretariáte SZOŠ.

spracovali: Alena Bukovácová, Hanka Šmelíková, Ján Furucz