Protokol z pretekov JARNÝ ELIXÍR 2016


Slovenský zväz orientačných športov
PROTOKOL Z PRETEKOV
8.kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu – Západná oblasť
JARNÝ ELIXÍR | verejné preteky v orientačnom behuOrganizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
Technické zabezpečenie: TJ Farmaceut Bratislava/ kategórie RD, N, N3 športový klub VAZKA Bratislava
Termín: 24. 4. 2016 (nedeľa)
Klasifikácia pretekov: otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na stredných tratiach
Centrum pretekov: v Bratislavskom lesoparku, lúka Kačín
GPS 48°12’48.7787844″ N, 17° 4′ 3.8381195″ E
Doporučené parkovanie na verejných parkoviskách pod Červeným mostom, resp. podzemné garáže Tesco-odtiaľ linkou MHD 43
Na lúke boli zabezpečené šatne formou stanov, 2ks mobilných WC a dostatok teplého času, sirupovej vody a balenej vody Jana
Opis terénu: malokarpatský les, mierne kopcovitý s dobrou priebežnosťou
Mapy: Kačín Západ, autor M. Bukovác 2016 mierka 1:10 000, e=5m, veľkosť A4, stav apríl 2016, ISOM 2000, veľkosť A4 bez vodovzdornej úpravy, euroobaly k dispozícii na štarte + Kačínska lúka 1:2500, e=5m, veľkosť A5 bez vodovzdornej úpravy (použitá aj 23.4.2016) určená na obrázkovú trať
Opisy KS: vytlačené na mapách a v papierovej forme aj v centre, pre kategórie RD, N a N3 aj v slovnej forme
Štart 00: o 11,00 hod bol dodržaný
• orientační bežci štartovali v čase 11,00-12,30 hod v ľubovoľnej minúte okrem kategórii MW10, MW12, MW14 – štartový interval minimálne 2min podľa pokynov usporiadateľa
• kategórie RD, N, N3 v čase 11,00-13,30 hod ľubovoľný štart, pretekár štartoval v najbližšej voľnej minúte podľa pokynov štartéra
Systém razenia: pre všetky (aj verejné = RD, N, N3) kategórie elektronické meranie SportIdent – celý priebeh pretekov z pohľadu výpočtovej techniky bol bezproblémový
Funkcionári pretekov:
nedeľa
Riaditeľ pretekov: Dušan Hrnčiar
Hlavný rozhodca: Alena Bukovácová
Staviteľ tratí: Maroš Bukovác
Vedúci štartu: Hana Šmelíková
Vedúci cieľa: Marta Wartiaková
Časomiera: Ladislav Kasza, Tomáš Jánoška
Lekárske zabezpečenie: MuDr. Jana Mižúrová
Vyhlásenie výsledkov: Odovzdanie cien o 14,00 hod
Hodnotenie pretekov: Preteky sa uskutočnili za chladného veterného počasia, predpovedaná teplota okolo 6-8 stupňov bola pocitovo výrazne nižšia. Tento fakt výrazne ovplyvnil účasť verejných kategórii (porovnanie s počtom dopredu prihlásených).
Námietky ani protesty podané neboli.
Ošetrení boli traja pretekári (narazené koleno a 2 škrabnutia) bez doporučenia ďalšieho vyšetrenia či ošetrenia.
Ako pozitívne hodnotíme elektronický systém aj pre verejné kategórie (mali sme zapožičané SI čipy od SZOŠ) – mnohí to hodnotili ako lákavé a zaujímavé.
Časový harmonogram celých pretekov bol dodržaný, aj keď viacerí pretekári sa kvôli chladnému počasiu nezúčastnili vyhlásenia výsledkov (v kategórii Open – ženy cenu získala v poradí druhá pretekárka). Darčekové balíčky dostali prví traja v kategóriach MW10, 12, 14, víťazi kategórii MW18, 45, 55 kategóriu OPEN sme rozdelili pri odovzdávaní cien na mužov a ženy. Všetci pretekári v RD si mohli po vyčítaní SI vybrať zo širokej ponuky malých darčekov od sponzorov, kategórie N a N3 boli ocenení všetci, ktorí sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov. Deti si po absolvovaní obrázkovej trati vybrali zo širokej ponuky hračiek.
Na základe pomerne rozsiahlej „informačnej agendy“ pred pretekmi (letáky, RTVS, Agentúra SITA, školy a škôlky, bežecké portály) sa nám podarilo prilákať väčšie množstvo pretekárov do verejných kategórii a aj získať dostatok pekných cien pre úspešných orientačných bežcov a aj pre širokú verejnosť.
Pretekov sa zúčastnilo celkom 173 pretekárov, z toho 59 v náborových kategóriach RD, N a N3.
Diskvalifikovaní boli 5 pretekári – štyria z dôvodu chýbajúcich ks a jedna pretekárka nevyčítala SI.
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

Dušan Hrnčiar
riaditeľ pretekov
Alena Bukovácová
hlavný rozhodca

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *