PROPOZÍCIE Večerný orientačný beh 17.2.2017

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TJ Slávia Farmaceut Bratislava
PROPOZÍCIE
pretekov vo večernom orientačnom behu

Organizátor:Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

Technické zabezpečenie:TJ Farmaceut Bratislava

Termín: 17.2.2017 (piatok)
Klasifikácia: • večerné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím KS na okruhových tratiach s hromadným štartom pre kategórie vyššie od MW12.

• pre kategórie MW10 bude celá trať značená odrazkami  (dĺžka cca 1km/6ks/ štart intervalový )

Kategórie: M/W-10,

M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-

Centrum pretekov: Parkovanie na verejných parkoviskách na Majerníkovej ulici. Nebude riadené usporiadateľom. Cesta na štart podľa plániku priloženého v pokynoch.
Prihlášky: do stredy  15. 2. 2017 do 23:59:59
na adrese: fba.prihlasky@gmail.com
(prihláška je platná až po spätnom potvrdení)
Prezentácia: 17,30 – 18:00 v centre pretekov. Prosím buďte presní.
Všetky zmeny pred pretekmi po termíne prihlášok nahláste na e-mailovú adresu: fba.prihlasky@gmail.com
Štart: •        18,30 hromadný štart kategórií MW12+

•        kategórie MW10 od 18,00

Mapa: Kráľova hora, veľkosť A4, stav október 2016
mierka 1 : 7 500, e=5m
mapa pre orientačné športy podľa normy ISOM 2000, autor Maroš Bukovác
Popisy sú iba na mapách.
Opis terénu: Stredná sieť ciest, výskyt terénnych detailov

Kontrolné stanovištia  budú označené lampiónom a reflexným prvkom.

Vzdialenosti: Štart aj cieľ, trate MW10 budú v blízkosti zhromaždiska.
Štartovné: M,W–10, M/W-12, M,W–14, M/W-16, =2,- €

Ostatne kategórie =4,- €

Platba pri prezentácii podľa prihlášky zaregistrovanej klubom.

Možnosť dohlášok na prezentácii obmedzene a za 150% štartovného.

Formát prihlášok:  klub, kategória, meno, číslo SI
Raziaci systém: SportIdent, zapožičanie SI čipu … 1€
Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€
Funkcionári pretekov:
riaditeľ pretekov: JUDr. Dušan Hrnčiar
hlavný rozhodca: Alena Bukovácová
staviteľ tratí: Libor Zřídkaveselý  a Maroš Bukovác
Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov: V kategórii MW10-16 budú odmenení prví traja, v kategóriách MW 18+ víťazi
Výsledky budú zverejnené na stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk
Iné: Stany na prezlečenie pretekárov a teplý čaj budú v priestore zhromaždiska.

Príjmite naše pozvanie na mapové tréningy:

Sobota doobeda -18.2.2017 Kramáre
šprintové intervaly a koridory – štart 10,00

Nedeľa doobeda – 19.2.2017 Karlova Ves
šprintové štafety H+D+H+D -štart 10:00

Viac informácii bude zverejnených na stránke SZOŠ a rozposlané vedúcim klubov Západnej oblasti.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

Hlavný rozhodca:
Alena Bukovácová

Riaditeľ pretekov:
JUDr. Dušan Hrnčiar

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *