23-24.4.2016 organizujeme preteky

Slovenský zväz orientačných športov

P R O P O Z Í C I E

7. a 8.kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu Západná

oblasť

MALÝ VAZKÁRIK | JARNÝ ELIXÍR | verejné preteky v orientačnom behu

Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava a TJ Farmaceut Bratislava

Termín: 23. 4. 2016 (sobota) … Malý Vazkárik

24. 4. 2016 (nedeľa) … Jarný elixír

Klasifikácia: Denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím

kontrolných stanovíšť na stredných tratiach

Centrum pretekov: oba dni v Bratislavskom lesoparku, lúka Kačín

GPS 48°12’48.7787844″ N, 17° 4′ 3.8381195″ E

Doprava: MHD linka č. 43, príp. na bicykli alebo pešo (najbližšie z Lamača)

Bližšie info bude upresnené v pokynoch.

Prezentácia oba dni: 9:00 10:

00 pre registrovaných Obežcov

10:30 13:

30 pre verejnosť

Štart oba dni: 11:00 12:

30 podľa vlastného výberu pre registrovaných Obežcov

11:00 13:

30 podľa vlastného výberupre verejnosť

Mapy: Kačín sever, Kačín západ, obe veľkosť A4, stav apríl 2016

mierka

1:10 000, e=5m, resp.

1:5 000, e=5m (pre detské kategórie a verejnosť)

mapa

pre orientačné športy podľa normy ISOM 2000

autori:

Maroš a Pavol Bukovác

Opis terénu: malokarpatský les, mierne kopcovitý s dobrou priebežnosťou

Kategórie: RD (deti so sprievodcom)

M/W10,

M/W12,

M/W14,

M/W18,

M/W19,

M/W45,

MW55OPEN

Detská obrázková trať v centre pretekov vhodná pre deti do 10 rokov

Pre začiatočníkov a verejnosť: N (cca 1,5km) a N3 (cca 3km)

Štartovné: RD, N a N3 (trate pre verejnosť) … 1€

MW10,

MW12,

MW14

… 2€

ostatné kategórie … 4€

Platba vopred prevodom do 21. 4. 2016 na účet (mBank):

IBAN: SK1583605207004203159669

Prihlášky oba dni: do 20. 4. 2016 cez online

systém na adrese vazkarik.vba.sk

Po tomto termíne: prihlaska@vba.sk

Raziaci systém: SportIdent, zapožičanie SI čipu … 1€

Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€

Funkcionári pretekov: sobota nedeľa

riaditeľ pretekov: Eva Králová Dušan Hrnčiar

hlavný rozhodca: Alena Bukovácová Miroslav Lago

staviteľ tratí: Peter Mlynárik Maroš Bukovác

Vyhlásenie výsledkov: oba dni cca o 13:30

V kategórii M/W10,

12,

14

budú vyhodnotení prví traja

pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi.

Pretekári RD a N, N3 d ostanú účastnícky diplom v cieli.

Výsledky: budú zverejnené na vazkarik.vba.sk a fba.orienteering.sk

Iné: Šatne (stany), pitná voda a WC budú v priestore zhromaždiska.

Občerstvenie: Bufet na Kačíne, možnosť opekania na lúke

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ

ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE

SP Ô SOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

Riaditelia pretekov:

JUDr. Dušan Hrnčiar

Eva Králová

PARTNERI PRETEKOV

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *