Category Archives: 24 hodinovka

11sep/15

POKYNY Dunajská buzola 2015

ZÁPADNÁ OBLASŤ SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV P O K Y N Y Dunajská buzola 2015

    9. kolo oblastného rebríčka v OB Západnej oblasti SZOŠ

Organizátor: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava Slovenská asociácia univerzitného športu Technické zabezpečenie : Telovýchovná jednota Slávia Farmaceut Bratislava, oddiel orientačného behu
Termín : 13.09.2015 (nedeľa) Continue reading