POKYNY VOB 17.2.2017

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TJ Slávia Farmaceut Bratislava

POKYNY
pretekov vo večernom orientačného behu
5.kolo oblastného rebríčka 2017 západnej oblasti
ORGANIZÁTOR: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: TJ Farmaceut Bratislava
TERMÍN: 17.2.2017 (piatok)
KLASIFIKÁCIA:
• Večerné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím KS na okruhových tratiach
s hromadným štartom pre kategórie vyššie od MW12.
• pre kategórie MW10 bude celá trať značená odrazkami (dĺžka cca 1km/6ks/ štart intervalový – 2 min)
KATEGÓRIE:
• M/W-10,
• M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-
CENTRUM PRETEKOV:
Viď plán na konci Pokynov. Parkovanie na verejných parkoviskách. Nebude riadené usporiadateľom.
Cesta na štart podľa dole zakresleného plánu.
PREZENTÁCIA:
17,30 – 18:00 v centre pretekov. Prosím buďte presní.
Všetky zmeny pred pretekmi po termíne prihlášok nahláste na e-mailovú adresu: fba.prihlasky@gmail.com
ŠTART:
• kategórie MW10 od 18,00 hod
• 18,30 hromadný štart kategórií MW12+
Pretekári na hromadnom štarte riaďte sa prosím pokynmi usporiadateľa. Mapy budú zoradené na zemi a označené kategóriou (princíp ako v pretekoch štafiet).
MAPA:
Kráľova hora, veľkosť A4, stav 2015
– pre kategórie MW 12+ mierka 1 : 10 000, e=5m / mapa pre orientačné športy podľa normy ISOM 2000, autor Maroš Bukovác
– pre kategórie MW10 mierka 1 : 5000, e=5m
Popisy sú iba na mapách.
Po dobehnutí si nezabudnite vyčítať SI.
Mapy sú v mapníkoch, po dobehu sa neodovzdávajú .
OPIS TERÉNU:
Stredná sieť ciest, výskyt terénnych detailov.
Kontrolné stanovištia budú označené lampiónom a reflexným prvkom.
Lesné cesty sú zľadovatené, odporúčame klincovú obuv.
ROZCVIČOVANIE:
Cesta na štart a asfaltová cesta pri štarte.
VZDIALENOSTI:
Zhromaždisko – štart kategórií MW12+ cca 400 m podľa priloženého plánu, nebude značené v teréne.
Ostrý štart kategórie MW10 v blízkosti cieľa, mapový štart cca 50m.
Cieľ všetkých kategórií na zhromaždisku.
DĹŽKY TRATÍ:
Kategória Dĺžka v km počet ks prevýšenie Dĺžka v km počet ks
M10 1,1 7 60 W10 1,1 7 60
M12 1,6 7 40 W12 1,6 7 40
M14 2,0 8 40 W14 1,6 7 40
M16 3,2 12 90 W16 2,0 8 40
M18 4,3 12 180 W18 3,2 12 90
M19 6,0 15 280 W19 4,3 12 180
M40 4,3 12 180 W40 3,2 12 90
M55 3,2 12 90 W55 2,0 8 40

Na tratiach kategórií M16, M18, M19, M40, M55 a W18, W19, W40 je použité rozdelenie tratí tvz.“motýlik“.
ŠTARTOVNÉ:
M,W–10, M/W-12, M,W–14, M/W-16, =2,- €
Ostatne kategórie =4,- €
Platba na prezentácii v hotovosti.
Možnosť dohlášok na prezentácii obmedzene a za 150% štartovného.
FORMÁT PRIHLÁŠOK:
klub, kategória, meno, číslo SI
RAZIACI SYSTÉM:
SportIdent, zapožičanie SI čipu … 2€
Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€
Časový limit a uzávierka cieľa pre všetkých pretekárov je 21,00 hod, v prípade núdze alebo nedokončenia preteku volajte 0905 974 050.
FUNKCIONÁRI PRETEKOV:
Riaditeľ pretekov: JUDr. Dušan Hrnčiar
Staviteľ tratí: Libor Zřídkaveselý a Maroš Bukovác
Hlavný rozhodca: Alena Bukovácová
PROTESTY:
S vkladom 10,- € hlavnému rozhodcovi.
Rozhodcovská Jury sa ustanoví na mieste v prípade potreby riešenia protestu z prítomných rozhodcov.
VYHLÁSENIE A ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV:
Predbežne cca o 20:00 hod
V kategórii MW10 budú odmenené všetky odvážne deti.
V kategóriách MW12-16 budú odmenení prví traja, v kategóriách MW 18+ víťazi.
Výsledky budú priebežne zverejnené v cieli a po ukončení pretekov na stránkach SZOŠ a fba.orienteering.sk

INÉ:
Stany na prezlečenie a odloženie vecí pretekárov budú v priestore zhromaždiska. Prvá pomoc bude poskytnutá v cieli, tu bude pripravený teplý čaj.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.
Riaditeľ pretekov: Hlavný rozhodca:
JUDr. Dušan Hrnčiar Alena Bukovácová

Prajeme vám príjemnú zábavu a potešenie z večernej orientácie !

Príjmite naše pozvanie na mapové tréningy:

Sobota doobeda -18.2.2017 Kramáre
šprintové intervaly a koridory – štart 10,00

Nedeľa doobeda – 19.2.2017 Karlova Ves
šprintové štafety H+D+H+D – štart 10:00
Zhromaždisko a štart VOB:

Kráľova hora

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *