Jarný elixír 2016


Slovenský zväz orientačných športov 
PROPOZÍCIE 
7. a 8.kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu – Západná oblasť 
MALÝ VAZKÁRIK | JARNÝ ELIXÍR | verejné preteky v orientačnom behu Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava a TJ Farmaceut Bratislava
Termín: 23.4.2016 (sobota) … Malý Vazkárik
24. 4. 2016 (nedeľa) … Jarný elixír
Klasifikácia: Denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť na stredných tratiach
Centrum pretekov: oba dni v Bratislavskom lesoparku, lúka Kačín
GPS 48°12’48.7787844″ N, 17° 4′ 3.8381195″ E
Doprava: MHD linka č. 43, príp. na bicykli alebo pešo (najbližšie z Lamača)
Bližšie info bude upresnené v pokynoch.
Prezentácia oba dni: 9:00 ­ 10:00 pre registrovaných O­bežcov
10:30 ­ 13:30 pre verejnosť
Štart oba dni: 11:00 ­ 12:30 podľa vlastného výberu pre registrovaných O­bežcov
11:00 ­ 13:30 podľa vlastného výberupre verejnosť
Mapy: Kačín sever, Kačín západ, obe veľkosť A4, stav apríl 2016
­ mierka 1 : 10 000 , e=5m,
resp. 1 : 5 000, e=5m (pre detské kategórie a verejnosť)
­ mapa pre orientačné športy podľa normy ISOM 2000
­ autori: Maroš a Pavol Bukovác
Opis terénu: malokarpatský les, mierne kopcovitý s dobrou priebežnosťou
Kategórie: RD (deti so sprievodcom)
M/W­10, M/W­12, M/W­14, M/W­18, M/W19­, M/W45­, MW55
OPEN
Detská obrázková trať v centre pretekov vhodná pre deti do 10 rokov
Pre začiatočníkov a verejnosť: N (cca 1,5km) a N3 (cca 3km)
Štartovné: RD, N a N3 (tratepreverejnosť) … 1€
MW­10, MW­12, MW­14 … 2€
ostatné kategórie … 4€

Platba vopred prevodom do 21. 4. 2016 na účet (mBank):
IBAN: SK1583605207004203159669

Prihlášky oba dni: do 20. 4. 2016 cez on­line systém na adrese vazkarik.vba.sk
Po tomto termíne: prihlaska@vba.sk
Raziaci systém: SportIdent, zapožičanie SI čipu … 1€
Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€
Funkcionári pretekov:
sobota nedeľa
riaditeľ pretekov: Eva Králová Dušan Hrnčiar
hlavný rozhodca: Alena Bukovácová Miroslav Lago
staviteľ tratí: Peter Mlynárik Maroš Bukovác
Vyhlásenie výsledkov: oba dni cca o 13:30
V kategórii M/W­10, ­12, ­14 budú vyhodnotení prví traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi.
Pretekári RD a N, N3 dostanú účastnícky diplom v cieli.
Výsledky: budú zverejnené na vazkarik.vba.sk a fba.orienteering.sk
Iné: Šatne (stany), pitná voda a WC budú v priestore zhromaždiska.
Občerstvenie: Bufet na Kačíne, možnosť opekania na lúke

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

Riaditelia pretekov:
JUDr. Dušan Hrnčiar
Eva Králová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *