POKYNY Jarný elixír 2016


Slovenský zväz orientačných športov
POKYNY
7. a 8.kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu – Západná oblasť
MALÝ VAZKÁRIK | JARNÝ ELIXÍR | verejné preteky v orientačnom behu


Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava a TJ Farmaceut Bratislava
Termín: 23.4.2016 (sobota) … Malý Vazkárik
24. 4. 2016 (nedeľa) … Jarný elixír
Klasifikácia pretekov: obidva dni otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na stredných tratiach
Centrum pretekov: oba dni v Bratislavskom lesoparku, lúka Kačín – z konečnej zastávky budú navigácie
GPS 48°12’48.7787844″ N, 17° 4′ 3.8381195″ E
Doprava: MHD z Patrónky – Vojenská nemocnica linkou č. 43
cestovný poriadok z Patrónky
cestovný poriadok z Červeného mosta
Parkovanie: V sobotu je Deň lesov na Partizánskej lúke, na parkoviskách bude obmedzený priestor, parkovať sa dá pri TESCO, resp. i v Lamači
Prezentácia oba dni: orientační bežci do 10:30 hod v centre pretekov
kategórie RD, N, N3 do 13:30 hod
Štart 00 oba dni: orientační bežci v čase 11:00-12:30 hod ľubovoľný štart, pretekár štartuje v najbližšej voľnej minúte podľa pokynov štartéra (okrem kategórii MW10, MW12, MW14 – štartový interval minimálne 2 min)
kategórie RD, N, N3 v čase 11:00-13:30 hod. ľubovoľný štart, pretekár štartuje v najbližšej voľnej minúte podľa pokynov štartéra
Vzdialenosti:
sobota nedeľa
Konečná bus-centrum navigácie 200m 200m
Centrum-štart modro-biele stužky 850m/45m prevýšenie 100m/10m prevýšenie
Parametre tratí:
sobota nedeľa
dĺžka počet ks prevýšenie dĺžka počet ks prevýšenie
RD: 1,1 8 0 1,7 8 30
N 1,6 6 25 2 8 35
N3 3 9 75 3,1 9 80
MW10 1,8 9 35 1,9 8 30
W12 2,2 9 50 2 8 35
M12 2,2 9 50 2,3 11 50
W14 3,1 12 80 2,3 11 50
M14 3,1 12 80 3,4 16 70
W55- 3,1 12 80 2,5 12 40
OPEN 3,1 12 80 3,1 13 100
W18 3,9 14 95 3,2 13 95
W45- 3,9 14 95 3,2 13 95
M55 3,9 14 95 3,4 16 70
W19- 4,9 15 115 4,2 16 135
M18 4,9 15 115 4,2 16 135
M45- 4,9 15 115 4,6 18 150
M19- 6,6 20 195 6,2 22 170
Mapy: sobota : Kačín Sever , autor M. Bukovác, aktualizácia P. Mlynárik 2016
nedeľa : Kačín Západ, autor M. Bukovác 2016
mierka 1:10 000, e=5, veľkosť A4, stav apríl 2016, ISOM 2000, veľkosť A4 bez vodovzdornej úpravy, euroobaly k dispozícii na štarte
Opisy KS: sú vytlačené na mapách a v papierovej forme aj v centre, pre kategórie RD, N a N3 aj v slovnej forme
Opis terénu: malokarpatský les, mierne kopcovitý s dobrou priebežnosťou
V sobotu v SV časti mapy je priestor poznačený nedávnou ťažbou – vznikli nové cesty a rúbaniská – podstatné sú zaznačené v mape, týka sa kat. M/W19, M18, M45
Systém razenia: elektronické meranie SportIdent kompaktibilné s čipmi rady 5 až 11 vrátane. Požičovné je 2€/deň. Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€.
Vyčítanie čipov: v centre pretekov
Obrázková trať: Pre najmenšie deti je pripravená obrázková trať na lúke, štart je voľný v čase od 11:00 hod., razenie priamo do mapky
Vyhlásenie výsledkov: Priebežné výsledky budú uverejnené na nástenke v centre, oficiálne na stránkach www.vba.sk a http://fba.orienteering.sk/?p=1590
Ceny: vo verejných pretekoch N, N3 a RD dostane každý pretekár účastnícky diplom
v kategóriách, MW-10,-12,-14, Open prví traja pretekári dostanú diplom a cenu
deti na obrázkovej trati dostanú hračku a malú sladkosť
v ostatných kategóriách budú odmenení víťazi
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku apríslušných vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2016
Prvá pomoc: v centre pretekov zabezpečená lekárom
Zakázaný priestor: lesné porasty mimo vyznačenú cestu od zastávky MHD, cesty na štart a samotného centra preteku
Funkcionári pretekov:
sobota nedeľa
riaditeľ pretekov: Eva Králová Dušan Hrnčiar
hlavný rozhodca: Miroslav Lago Alena Bukovácová
staviteľ tratí: Peter Mlynárik Maroš Bukovác
Informácie: www.vba.sk
Upozornenie: Všetci štartujúci sa zúčastnia pretekov dobrovoľne ana vlastnú zodpovednosť bez nárokov na odškodnenie pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *