POKYNY Dunajská buzola 2015

ZÁPADNÁ OBLASŤ SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV P O K Y N Y Dunajská buzola 2015

    9. kolo oblastného rebríčka v OB Západnej oblasti SZOŠ

Organizátor: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava Slovenská asociácia univerzitného športu Technické zabezpečenie : Telovýchovná jednota Slávia Farmaceut Bratislava, oddiel orientačného behu
Termín : 13.09.2015 (nedeľa)
Klasifikácia pretekov : Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť (skrátená trať)
Zhromaždisko pretekov : Bratislava – lúka nad sídliskom Dlhé diely 48°09’34.2″N 17°02’10.9″E https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B009’34.2%22N+17%C2%B002’10.9%22E/@48.159491,17.036366,321m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0 Na prezliekanie bude zabezpečený stan v priestoroch lúky, udržujte prosím čistotu. Za veci odložené v tomto stane organizátor nezodpovedá. Kategórie:

  • Obrázková trať na zhromaždisku pre deti
  • RD (dieťa s doprovodom)
  • M,W -10, -12, -14, -18, M,W-19, M,W 45-, 55-
  • N (začiatočníci – technicky aj kondične nenáročná trať, dĺžka cca 2km určená pre 11 a viacročných bez rozlíšenia pohlavia, možnosť absolvovať vo dvojici)
  • OPEN 3 (otvorená kategória pre kohokoľvek – technicky náročnejšia, dĺžka cca 3km)
  • OPEN 5 (otvorená kategória pre kohokoľvek – technicky náročnejšia, dĺžka cca 5km)

Poznámka: trate M,W 10 aj RD sú bez stužiek Prezentácia: 13.09.2015 na zhromaždisku v čase 13,00 – 13,45 hod Štart: Štart 00: od 14,00 do 15,00 hod podľa vlastného výberu. Dôležité: Štart sa uskutočňuje prostredníctvom štartovacej krabičky, pričom budú dodržané minimálne odstupy (2 minúty) v rámci kategórie. Riaďte sa prosím pokynmi usporiadateľa. Časový limit: 120min Mapa: Kráľova hora 2015 1:7 500, ekvidištancia 5m, ISSOM 2007 pre kat M18, M19, M45, W19, W18, Open 5, ostatné kategórie. 1:5000 formát A4, stav: september 2015 aktualizácia mapy Kráľova hora: Maroš Bukovác Mapy nie sú vodovzdorne upravené, na štarte sú k dispozícií mapníky. Poradie a opisy KS budú k dispozícii samoobslužne na zhromaždisku. Pre kategórie RD, MW-10 a N aj slovné popisy. Mapy nebudú v cieli doberané, prosím zachovajte pravidlá fair-play. Obrázková trať: Pre deti bude postavená obrázková trať v blízkosti zhromaždiska. Razenie do papierového preukazu, štartový čas ľubovoľne v čase od 14:10 do 15:00 na samostatnom štarte. Opis terénu: karpatský les s množstvom terénnych detailov. Raziaci systém: SPORTIDENT, zapožičanie SI čipu 1 €, nevrátenie čipu 30 €. Kategórie RD a N razia do papierových preukazov. Dĺžky tratí

MW10 1,5 km
MW12 1,9 km
W14 2,1 km
M14 2,6 km
W18, W19 5,2 km
M18 5,7 km
M19 6,5 km
W45 2,6 km
M45 4,2 km
M55 2,7 km
W55 2,3 km
Open 3 2,6 km
Open 5 4,2 km
N 1,4 km

Vzdialenosti: Parkovanie na uliciach sídliska Dlhé diely Parkovanie – zhromaždisko približne 700m Zhromaždisko-štart: modro-biele fáborky do150m Ostatné značené úseky: Štart-mapový štart: červené fáborky cca 50m Zberná ks-cieľ: červené fáborky cca 150m Obrázková trať –fialové fáborky Cieľ je v mieste zhromaždiska. Zakázaný priestor je zalesnený terén okolo lúky mimo cesty na štart. Občerstvenie: Po dobehu vlažná malinovka, prípadne voda. Prvá pomoc: v cieli Výsledky: Budú priebežne zverejňované a budú dostupné po pretekoch na webe. Po skončení pretekov si vaše postupy môžete ručne zakresliť alebo nahrať z Vašich GPS hodiniek v aplikácii Route Gadget na stránke: http://rg.orienteering.sk/ Vyhlásenie výsledkov: Predpokladáme cca o 16,30. Detské kategórie podľa možnosti aj skôr. Víťaz v každej kategórii a prví traja v kat. MW -10, -12 a -14 získajú drobnú cenu. S výnimkou kategórie RD, kde nebudeme vyhlasovať poradie víťazných rodičov, ale po dobehu deti dostanú drobnú sladkú odmenu a na začiatku vyhlásenia im všetkým zatlieskame. Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov :     Dušan Hrnčiar Hlavný rozhodca:     Alena Bukovácová Stavba tratí:           Maroš Bukovác Informácie : http://fba.orienteering.sk/ Predpis : Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku vydaných SZOŠ. Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. JUDr. Dušan Hrnčiar                                                           Alena Bukovácová, v.r. riaditeľ pretekov                                                                     hlavný rozhodca

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *