V zmysle súčasného stavu slovenskej legislatívy každá osoba (fyzická aj právnická), ktorá je platiteľom dane z príjmov, môže podporiť rozvoj športu a športových podujatí na Slovensku napríklad aj poukázaním podielu 2% zo zaplatenej dane z príjmov.
Z uvedeného dôvodu si Vám dovoľujeme v mene ŠK Farmaceut Bratislava predložiť nasledovnú krátku prezentáciu a ponuku na určenie uvedeného subjektu ako prijímateľa podielu 2% zo zaplatenej dane z príjmov.
ŠK Farmaceut Bratislava pravidelne organizuje súťaže v orientačnom behu nielen na oblastnej, ale aj celoštátnej úrovni pre registrovaných športovcov aj širokú verejnosť, ale aj školské súťaže určené žiakom.
ŠK Farmaceut Bratislava tvoria členovia rôznych vekových kategórii, od detí predškolského veku až po veteránov v dôchodkovom veku. Niektorí z členov sa venujú orientačnému behu na vrcholovej úrovni a sú členmi reprezentácii Slovenskej republiky, či už v kategórii dospelých aj žiackych výberov. Členovia ŠK Farmaceut Bratislava sa zúčastňujú každoročne celosvetových podujatí.
Jedným z hlavných cieľov ŠK Farmaceut Bratislava je cieľavedomá a dlhodobá práca, vzbudenie záujmu u žiakov a mládeže o aktívny pohyb a pobyt v prírode a organizovanie športových podujatí pre žiakov a mládež, čo najmä v dnešnej dobe, ktorej vládnu elektronické média a nezáujem o aktívne športovanie je veľmi náročné.

V súčasných finančných pomeroch, v ktorých sa nachádza šport na Slovensku, je najväčším problémom športových oddielov a klubov hrozivý nedostatok finančných prostriedkov pre ich činnosť. Dôsledky nepriaznivej finančnej situácie je ešte viac citeľný v športových odvetviach, ktoré nepatria medzi tradične na Slovensku divácky obľúbené športy ako hokej či futbal.
Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás v mene ŠK Farmaceut Bratislava dovoľujem požiadať o určenie nášho klubu ako prijímateľa podielu 2% zo zaplatenej dane z príjmov, čím podporíte a prispejete k rozvoju orientačného behu a tým aj športovej činnosti ako celku na Slovensku. Súčasne tým využijete svoje právo rozhodovať o použití aspoň časti daní platených z Vašich príjmov.

V prípade, že ste fyzickou osobou-podnikateľom (napríklad živnostník) alebo právnickou osobou, nemusíte vyplňovať žiadne tlačivo, pretože určenie o poukázaní podielu 2% zaplatenej dane z príjmu môžete urobiť priamo v daňovom priznaní vyplnením XII. oddielu daňového priznania (fyzická osoba-podnikateľ) alebo IV. časti daňového priznania (právnická osoba).

Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *