Darujte nám 2%

V zmysle súčasného stavu slovenskej legislatívy každá osoba (fyzická aj právnická), ktorá je platiteľom dane z príjmov, môže podporiť rozvoj športu a športových podujatí na Slovensku napríklad aj poukázaním podielu 2% zo zaplatenej dane z príjmov.
Z uvedeného dôvodu si Vám dovoľujeme v mene TJ Slávia Farmaceut Bratislava, oddiel orientačného behu, predložiť nasledovnú krátku prezentáciu a ponuku na určenie uvedeného subjektu ako prijímateľa podielu 2% zo zaplatenej dane z príjmov.
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, oddiel orientačného behu pravidelne organizuje súťaže v orientačnom behu na oblastnej ale aj celoštátnej úrovni pre športovcov, ale aj širokú verejnosť ale aj školské súťaže určené žiakom.
TJ Sláviu Farmaceut Bratislava, oddiel orientačného behu tvoria členovia rôznych vekových kategórii, od detí predškolského veku až po veteránov v dôchodkovom veku. Niektorí z členov sa venujú orientačnému behu na vrcholovej úrovni a sú členmi reprezentácii Slovenskej republiky, či už v kategórii dospelých aj žiackych výberov. Členovia TJ Slávia Farmaceut Bratislava sa zúčastňujú každoročne celosvetových podujatí.
Jedným z hlavných cieľov TJ Slávia Farmaceut Bratislava, oddiel orientačného behu je cieľavedomá a dlhodobá práca so žiakmi a mládežou, vzbudenie záujmu u žiakov a mládeže o aktívny pohyb a pobyt v prírode a organizovanie športových podujatí pre žiakov a mládež, čo najmä v dnešnej dobe, ktorej vládnu elektronické média a nezáujem o aktívne športovanie je veľmi náročné.

V súčasných finančných pomeroch, v ktorých sa nachádza šport na Slovensku, je najväčším problémom športových oddielov a klubov hrozivý nedostatok finančných prostriedkov pre ich činnosť. Dôsledky nepriaznivej finančnej situácie je ešte viac citeľný v športových odvetviach, ktoré nepatria medzi tradične na Slovensku divácky obľúbené športy ako hokej či futbal.
Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás v mene TJ Slávia Farmaceut Bratislava, oddiel orientačného behu dovoľujem požiadať o určenie TJ Slávia Farmaceut Bratislava ako prijímateľa podielu 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2017, čím podporíte a prispejete k rozvoju orientačného behu a tým aj športovej činnosti ako celku na Slovensku. Súčasne tým využijete svoje právo rozhodovať o použití aspoň časti daní platených z Vašich príjmov.

V  prípade, že ste sa rozhodli podporiť činnosť TJ Slávia Farmaceut Bratislava, oddiel orientačného behu poukázaní 2% podielu zo zaplatenej dane z  príjmov, postup je jednoduchý. Ak ste fyzickou osobou, otvoríte si dokument

Vyhlasenie-2%-FBA-2017
Potvrdenie-prijem-2% FO-2017

doplníte chýbajúce údaje, dokument vytlačíte a odovzdáte personálno-mzdovému oddeleniu zamestnávateľa. V prípade, že ste fyzickou osobou-podnikateľom (napríklad živnostník) alebo právnickou osobou, nemusíte vyplňovať žiadne tlačivo, pretože určenie o poukázaní podielu 2% zaplatenej dane z príjmu môžete urobiť priamo v daňovom priznaní vyplnením XII. oddielu daňového priznania (fyzická osoba-podnikateľ) alebo IV. časti daňového priznania (právnická osoba).
údaje o príjmateľovi:
IČO:31 798 705
názov:Telovýchovná jednota Slávia Farmaceut Bratislava
právna forma:občianske združenie
sídlo:Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
číslo účtu IBAN: SK58 0900 0000 0000 1146 9306 vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s.
Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *