Čo je orientačný beh ?

TJ Slávia Farmaceut Bratislava, oddiel orientačného behu, patrí medzi najstaršie a počtom členov najväčšie kluby venujúce sa športu orientačný beh.

Orientačný beh je šport, ktorý vznikol približne pred 100 rokmi v Škandinávii, odkiaľ sa postupne rozšíril do celej Európy, neskôr aj na ostatné kontinenty. V súčasnosti sa svetové súťaže organizujú po celom svete vrátane exotických krajín (Čína, Thajsko, Japonsko, Nový Zéland, Austrália, Južná Afrika a iné). Prvé podujatie v orientačnom behu na území vtedajšieho Československa bolo pred vyše 70-timi rokmi.

Orientačný beh je moderné športové odvetvie vytrvalostného charakteru, ktorého podstatou je schopnosť správnej a rýchlej orientácie v neznámom teréne. Pretekár má určený štart a cieľ trate a určitý počet kontrolných stanovíšť medzi štartom a cieľom, ktoré musí nájsť v stanovenom poradí. Cestu od štartu cez jednotlivé kontrolné stanovišťia do cieľa si volí každý pretekár sám podľa vlastnej úvahy za pomoci mapy, buzoly a popisu kontrolných stanovíšť tak, aby dosiahol čo najrýchlejší čas. O úspechu pretekára teda rozhoduje nielen rýchlosť behu, ale aj schopnosť rýchleho rozhodovania a správnej orientácie.

Orientačný beh sa zaraďuje medzi takzvané ekologické zelené športy, teda športy, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Orientačný beh je šport úzko previazaný s prírodou, pretože sa odohráva v lesoch, na lúkach alebo v parkoch. Postupom času sa vyvinulo nielen niekoľko disciplín orientačného behu odlišujúcich sa dĺžkou trate, ale aj niekoľko foriem orientačného behu (orientačný beh, lyžiarsky orientačný beh, orientačná cyklistika, presná orientácia pre vozíčkarov). V posledných rokoch v snahe priblížiť tento šport väčšiemu počtu ľudí bola vyvinutá špeciálna disciplína šprint, ktorá sa odohráva priamo v centrách miest alebo v mestských parkoch. Namiesto slov však najlepšou formou spoznania tohto športu je vyskúšanie hľadania kontrolných stanovíšť priamo v lese.

Pre názornosť si môžete pozrieť ukážku krátkej jednoduchej trate.

New Bitmap Image

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *