TJ Slávia Farmaceut Bratislava, oddiel orientačného behu, patrí medzi najstaršie a počtom členov najväčšie kluby venujúce sa športu orientačný beh.

Od augusta 2020 pôsobíme pod názvom Športový klub Farmaceut Bratislava (ŠK FBA).

Orientačný beh je šport, ktorý vznikol približne pred 100 rokmi v Škandinávii, odkiaľ sa postupne rozšíril do celej Európy, neskôr aj na ostatné kontinenty. V súčasnosti sa svetové súťaže organizujú po celom svete vrátane exotických krajín (Čína, Thajsko, Japonsko, Nový Zéland, Austrália, Južná Afrika a iné). Prvé podujatie v orientačnom behu na území vtedajšieho Československa bolo pred vyše 70-timi rokmi.

Orientačný beh je moderné športové odvetvie vytrvalostného charakteru, ktorého podstatou je schopnosť správnej a rýchlej orientácie v neznámom teréne. Pretekár má určený štart a cieľ trate a určitý počet kontrolných stanovíšť medzi štartom a cieľom, ktoré musí nájsť v stanovenom poradí. Cestu od štartu cez jednotlivé kontrolné stanovišťia do cieľa si volí každý pretekár sám podľa vlastnej úvahy za pomoci mapy, buzoly a popisu kontrolných stanovíšť tak, aby dosiahol čo najrýchlejší čas. O úspechu pretekára teda rozhoduje nielen rýchlosť behu, ale aj schopnosť rýchleho rozhodovania a správnej orientácie.

Orientačný beh sa zaraďuje medzi takzvané ekologické zelené športy, teda športy, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Orientačný beh je šport úzko previazaný s prírodou, pretože sa odohráva v lesoch, na lúkach alebo v parkoch. Postupom času sa vyvinulo nielen niekoľko disciplín orientačného behu odlišujúcich sa dĺžkou trate, ale aj niekoľko foriem orientačného behu (orientačný beh, lyžiarsky orientačný beh, orientačná cyklistika, presná orientácia pre vozíčkarov). V posledných rokoch v snahe priblížiť tento šport väčšiemu počtu ľudí bola vyvinutá špeciálna disciplína šprint, ktorá sa odohráva priamo v centrách miest alebo v mestských parkoch. Namiesto slov však najlepšou formou spoznania tohto športu je vyskúšanie hľadania kontrolných stanovíšť priamo v lese.

Pre názornosť si môžete pozrieť ukážku krátkej jednoduchej trate.

New Bitmap Image

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *