Dunajská buzola 2016


Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TJ Slávia Farmaceut Bratislava
PROPOZÍCIE
pretekov orientačného behu dvojčlenných štafietOrganizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
Technické zabezpečenie: TJ Farmaceut Bratislava
Termín: 23.10.2016 (nedeľa)
Klasifikácia: • Denné preteky dvojčlenných štafiet v orientačnom behu s určeným poradím KS
• RD trať pre deti, ktoré ešte nevedia (nemôžu) bežať štafety
• pre najmenšie deti v centre pretekov obrázková trať
Kategórie: Preteky dvojčlenných štafiet zoskupené podľa vlastného výberu pretekárov. Štafety KK,KD, DD môžu byť kombinované bez akýchkoľvek nárokov na pohlavie a vek (napr. dcéra s otcom, manžel s manželkou, dve kamarátky…)
3 kategórie štafiet:
• KK štafeta sa skladá z dvoch členov bez určenia veku a pohlavia, pričom obaja bežia alternatívu krátkej trate. K=krátky orientačne nenáročný úsek do 2 km
• KD štafeta sa skladá z dvoch členov bez určenia veku a pohlavia, pričom prvý úsek je krátky K=krátky orientačne nenáročný úsek do 2 km a druhý D=dlhý úsek je orientačne náročnejší do 3,5km. Nie je možná zmena poradia úsekov.
• DD štafeta sa skladá z dvoch členov bez určenia veku a pohlavia, pričom obaja bežia alternatívu dlhej orientačne náročnejšej trate do 4,5 km.
Preteky nie sú zarátané do žiadnej dlhodobej súťaže.
Podmienky účasti:
• obaja členovia štafety (v prípade, ak sú registrovaní v SZOŠ) musia mať rovnakú klubovú príslušnosť,
• štafeta 1 registrovaný + 1 neregistrovaný bude prihlásená za klub registrovaného pretekára,
• dvaja neregistrovaní členovia uvedú v prihláške na pozícií klubu: „Neregistrovaní“
Neštafetové kategórie:
• RD (deti so sprievodcom) dĺžka 1km / 8ks /popisy iba na mape
• Detská obrázková trať v centre pretekov vhodná pre deti do 6 rokov
Centrum pretekov: GPS: 48°10’54.6″N 17°01’32.8″E
https://goo.gl/maps/7BigUGDGDqM2
Parkovanie pozdĺž asfaltovej cesty smerujúcej na Devínsku hlavicu – Plachého ulica. Nebude riadené usporiadateľom. Od križovatky asfaltovej a lesnej cesty označenej lampiónom bude cesta na zhromaždisko značená v teréne. Vzdialenosť od lampiónu na zhromaždisko 1,2 km.
Prihlášky: do 19. 10. 2016
na adrese: fba.prihlasky@gmail.com
(prihláška je platná až po spätnom potvrdení)
Prezentácia: 9:00 – 10:00 v centre pretekov. Prosím buďte presní.
Všetky zmeny pred pretekmi po termíne prihlášok nahláste na e-mailovú adresu: fba.prihlasky@gmail.com
Štart: 11,00 hromadný štart kategórie KK
11,05 hromadný štart kategórie KD
11,10 hromadný štart kategórie DD
Trať RD a obrázková trať pre deti voľný výber štartovného času 11,15-12,00 hod
Mapy: Jezuitské lesy, veľkosť A4, stav október 2016
mierka 1 : 7 500, e=5m
mapa pre orientačné športy podľa normy ISOM 2000, autor Maroš Bukovác
aktualizácia: Pavol Bukovác
Popisy pre preteky štafiet aj kategóriu RD sú iba na mapách.
Opis terénu: Stredná sieť ciest, výskyt terénnych a porastových detailov
Vzdialenosti: Štart aj cieľ štafiet, trate RD aj obrázkovej trate budú v bezprostrednej blízkosti zhromaždiska.
Štartovné: Štafeta 6€ / RD 2€ / obrázková za dobrovoľný príspevok
Platba na prezentácii.
Možnosť dohlášok na prezentácii obmedzene a za 150% štartovného.
Formát prihlášok: Za jeden klub môže štartovať v jednej kategórií viac štafiet napr.: KK_ FBA 01, KK_ FBA02, KD_ FBA01, KD_ FBA02, KD_ FBA03….
Prihlášky prosím posielať vo formáte:
kategória _klub poradové číslo napr. KK_FBA01
Meno 1: xxx SI: xxx
Meno 2: xxx SI: xxx
alebo
Pretek: RD / obrázková
Meno: xxx SI: xxx klub
Raziaci systém: SportIdent, zapožičanie SI čipu … 1€
Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€
Funkcionári pretekov:
riaditeľ pretekov: JUDr. Dušan Hrnčiar
hlavný rozhodca: Alena Bukovácová
staviteľ tratí: Maroš Bukovác
Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov: • cca o 13:00
Vo všetkých kategóriách štafiet budú odmenené prvé tri štafety.
• Všetci pretekári na trati RD budú vyhlásení a dostanú malú odmenu.
• Všetci pretekári na obrázkovej trati dostanú odmenu hneď po dobehnutí do cieľa.
Výsledky budú zverejnené na stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk
Iné: Stany na prezlečenie pretekárov budú v priestore zhromaždiska.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

Riaditeľ pretekov:
JUDr. Dušan Hrnčiar
Hlavný rozhodca:
Alena Bukovácová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *