Propozície Dunajská buzola 2017

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TJ Slávia Farmaceut Bratislava
PROPOZÍCIE

  1. kolo Oblastného rebríčka v štafetovom orientačnom behu.

DUNAJSKÁ BUZOLA
 
Organizátor:                         Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
Technické zabezpečenie:   TJ Farmaceut Bratislava
Dátum:                                       29.10.2017 (nedeľa)
Klasifikácia:                             otvorené denné preteky trojčlenných šprintových štafiet v orientačnom behu
Kategórie:                                ŠTAFETY:
MWM-12, MWM-16, MWM 17-49, MWM 50-, OPEN (bez ohraničenia veku, pohlavia a klubovej príslušnosti).
Každé družstvo je trojčlenné, pričom jeho súčasťou musí byť aspoň jedna žena. Možné zoskupenia sú M-W-M, M-W-W, W-W-M alebo W-W-W, pričom ak je v štafete len jedna žena, musí absolvovať stredný úsek. Aj detské kategórie štafiet (do 12 rokov a do 16 rokov)sú trojčlenné a platí pre ne to, čo u dospelých kategórií.
Členovia družstva musia byť z jedného klubu s výnimkou kategórie OPEN.
Podrobné pokyny k súťaži štafiet nájdete tu: http://zapad.orienteering.sk/doc/2017/2017stafetyZO.pdf
 
Centrum pretekov:             Obec Studienka. Presnejšie bude uvedené v pokynoch.
Prihlášky:                               do stredy 25.10.2017 na adresu: : fba.prihlasky@gmail.com. Prihláška je platná až po spätnom potvrdení.
                                                  
Prezentácia:                         12.30-13.30 v centre pretekov. Prosím buďte presní. Pretekári, ktorí nebudú odprezentovaní v určenom čase, nebudú pripustení k štartu.  Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste na e-mailovú adresu: fba.prihlasky@gmail.com

Štart:                                        hromadný štart 1. úsekov 14.00
Mapa:                                      Studienka, stav 2014, posledná aktualizácia 9/2017, mierka 1:5000, e=2m. Mapa pre orientačné športy podľa normy ISSOM, autori: Dušan Furucz, Ján Furucz, veľkosť A4
Opis terénu:                         Ihličnatý les s pieskovými dunami, časť obce Studienka.
 
Vzdialenosti:                        centrum – štart=cieľ do 500 m
 
Štartovné:                             Všetky kategórie 9€. Platba pri prezentácii podľa zaregistrovanej prihlášky klubu. Dohlášky na prezentácii obmedzene.
Raziaci systém:                    Sportident. Zapožičanie SI čipu za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€.
Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov:
                                                   Predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov o 16.00. V jednotlivých kategóriách budú ocenené prvé tri štafety. Výsledky budú zverejnené na stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk
 
Pravidlá, protesty:             Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2017 a podľa propozícií Oblastnej rebríčkovej súťaže štafiet pre rok 2017. Protesty s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi.
 
Funkcionári pretekov:      Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková
                                                   Hlavný rozhodca: Ján Mižúr
                                                   Staviteľ tratí: Matej Hraboš
                                                  
VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

Riaditeľ pretekov:
Hana Šmelíková
Hlavný rozhodca:
Ján Mižúr

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *