Členské príspevky na rok 2017

Ahojte,

začal nám rok 2017 a s tým je pre všetkých súťaženia chtivých spojená povinnosť  členské príspevky na rok 2017. Pre rok 2017 sme schválili nasledovnú výšku členských príspevkov podľa roku narodenia člena:

– rok 2003 a neskôr 0,- EUR / člen
– od roku 1999 do roku 2002 8,- EUR / člen
– od roku 1992 do roku 1998 15,- EUR / člen
– od roku 1958 do roku 1992 25,- EUR / člen
– rok 1957 a skôr 15,- EUR / člen

Členské príspevky prosíme uhrádzať v prospech účtu IBAN: SK58 0900 0000 0000 1146 9306 vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s., pričom do popisu transakcie uveďte meno a priezvisko člena alebo členov, za ktorých uhrádzate členské príspevky. Poprosíme o uhradenie členských príspevkov pokiaľ možno v čo najkratšom čase, najneskôr však do 31.01.2017. Neuhradenie členského príspevku do uvedeného termínu budeme považovať za prejavenie nezáujmu byť naďalej členom oddielu a takýto členovia budú mať následne zrušenú registráciu v SZOŠ a samozrejme nebudú prihlasovaní na žiadne preteky ako členovia nášho oddielu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *