Jarný elixír – Propozície

Jarný elixír (propozície)
5. kolo oblastného rebríčka v OB Západnej oblasti SZOŠ
(súbežné podujatie: Prezentačné preteky v Presnej orientácii (TRAIL-O))

Dátum:
22.2.2015 (nedeľa)

Usporiadateľ:
TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Klasifikácia pretekov:
Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS v orientačnom behu (šprintový charakter)

Súbežné podujatie:
Prezentačné preteky jednotlivcov v presnej orientácii (TRAIL-O). Viac informácií nájdete na stránkach trail.orienteering.sk.

Centrum pretekov:
Základná škola Bieloruská 1, Bratislava – Medzi Jarky, viď. mapa

Kategórie:
RD (dieťa s doprovodom)
M,W -10, -12, -14, -18, 19-, 45-, 55-
OPEN a N (Začiatočníci)

Štartovné:
N, RD … 0 €
M,W -10 … 1 €
M,W -12, -14, -18 a OPEN … 2 €
ostatné kategórie … 4 €

Prihlášky:
do štvrtka 19.2.2015 cez http://www.orienteeringonline.net alebo e-mailom: janfurucz@gmail.com, prihláška je platná až po jej potvrdení. Štartovné bude uhrádzané v hotovosti na prezentácii.

Prezentácia: od 13.00 do 13.45 v centre pretekov

Štart: od 14:00 do 15:00

Mapa: Pobaltie, 1:4000, ISSOM 2007, stav: február 2015

Opis terénu: šprintový charakter, sídlisko

Raziaci systém:
SPORTIDENT (zapožičanie SI čipu 1 €, nevrátenie čipu 30 €)
s výnimkou kategórií RD a N

Funkcionári pretekov:
stavba tratí: Pavol Bukovác
hlavný rozhodca: Ján Furucz
riaditeľ pretekov: Maroš Bukovác

Ceny:
Víťaz v každej kategórii obdrží drobnú vecnú cenu. S výnimkou kategórie RD, kde tentokrát nebudeme vyhlasovať víťazných
rodičov :-), ale pri dobehu deti dostanú drobnú sladkú odmenu.

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Maroš Bukovác, v.r. riaditeľ pretekov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *