O-camp 2016, 16.7.2016 - 23.7.2016

Miesto: obec Tesáre

Organizátori: manželia Bukovácovci a Baloghovci
Prihlášky do: Kapacita je už naplnená
Zaplatiť do: 1.4.2016
Platby prosíme uhrádzať v prospech účtu IBAN: SK58 0900 0000 0000 1146 9306 vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s., pričom do popisu transakcie uveďte meno a priezvisko člena alebo členov, za ktorých uhrádzate platby.
Po prijatí platby Vám budeme priebežne posielať informačné emaily.
  • v prípade, že nemáte vlastný SI čip, prosím uveďte nemám, budeme sa snažiť zapožičať
  • do poznámky prosím uveďte dôležité osobné informácie, napr. alergie, prípadne ak sa chcete podieľať na organizácii ako pomocný tréner alebo iná pomocná sila
Všetky informácie (osobné údaje), ktoré sú označené, že budú skryté, budú prístupné len organizátorom tábora.

Priezvisko Meno Kategória SI čip Klub
Babková Mirka E - Open FBA
Balogh Richard Organizátor 2027941 SKS
Balogh Michal M14 2028796 SKS
Balogh Matúš M18 2028797 SKS
Baloghová Hana Organizátor 2028000 SKS
Baloghová Zora W10 2028798 SKS
Brňák Jakub M10 2049999 SK Sandberg
Brňák Štefan K3 2049992 SK Sandberg
Brňáková Diana W10R 2049994 SK Sandberg
Brňáková Martina K3 2049995 SK Sandberg
Bukovác Filip M12A 307460 FBA
Bukovác Lukáš RD 2085643 FBA
Bukovác Maroš M21E 525005 FBA
Bukovácová Alena W21E 522004 FBA
butaš i M21B sokol pezinok
Butaš Samuel NYK (Open začiatočník) 406963 sokol pezinok
Eliášová Hanka W10 445625 Rapid BA
Golian Maroš M10 2095953 FBA
Havlik Andrej RD nemam SPE
Herna Rebecca N (nábor) nemam
Herna Nicole N (nábor)
Herna Ida N (nábor) nemam
Hostacny Samuel M12 nemam SPE
Hummel Jakub M14 nemam TJ Rapid
Jánošová Veronika F16B 2049998 ŠK Sandberg
Kasza Tomáš M12 2078496 FBA
Kasza Ladislav M45 2078497 FBA
Kendrová Tereza W10 2078493 FBA
Kocúr Boris RD FBA
Kocúrová Barbora RD FBA
Koman Ján F12C Slávia Farmaceut
Komanová Kristína OPEN Slávia Farmaceut
Kotuliak Viktor M12 2085594 FBA
Kotuliak Peter RD 2088215 FBA
Kotuliak Ivan OPEN 2078495 FBA
Kotuliaková Lea W10 2078498 FBA
Kotuliaková Petra OPEN 2078494 FBA
Krásna Júlia Veronika W12 2088150 FBA
Kubík Maximilián M14 nemám TJ Rapid
Kukurugya Matej M16E 2049990 SKS
Kukurugya Šimon M12 2049991 SKS
Lago Elena W12 307373 VBA
Lago Oliver M14 307360 VBA
Mertan Jakub M18 2079538 NNN
Minár Šimon E - Open
Minár Jonáš E - Open
Minár Pavol E - Open
Mižúr Šimon Organizátor 2051380 FBA
Nebeský Jan M75A 2095951 FBA
Németh Martin Teo RD 2096213 Farmaceut